امروز پنج شنبه 1400/04/03
Skip to main content

بنیاد  

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، اصلاح نظام بانکی در ایران را منوط به تغییر نگاه لیبرالی دانست و گفت: نظام لیبرالی ماهیت پول را تغییر داده است.

بنیاد  

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، اصلاح نظام بانکی در ایران را منوط به تغییر نگاه لیبرالی دانست و گفت: نظام لیبرالی ماهیت پول را تغییر داده است.


دکتر محمد جواد سلمان پور با اشاره به ماهیت ربوی بانک اظهار داشت: ماهیت ربوی بانک مربوط به نگاه لیبرالی است؛ نگاهی که ماهیت پول را تغییر داده است و تا زمانی این نگاه درست نشود، اقتصاد اسلامی ایجاد نخواهد شد.
او با اشاره به روند ایجاد پول اعتباری در غرب افزود: در غرب پول اعتباری درست کردند یعنی می گفتند به اندازه یک اسکناس پشتوانه طلا وجود دارد. حال سوال اینجاست که چه کسی می تواند ثابت کند که این موضوع حقیقتا وجود دارد؟
سلمان پور ادامه داد: 80درصد اسکناس های چاپ شده در دنیا پشتوانه ندارد و تنها یک کاغذ معمولی است.
این استاد دانشگاه به نظرات آیت الله حائری در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: آیت الله حائری معتقد بود که باید پول را به یک امر واقعی تبدیل کنیم نه اعتباری لذا باید نقاطی که بانک را ربوی کرده است را اصلاح کنیم.
او در عین حال تغییر نظام بانکی را منوط به تغییر نگاه ها دانست و افزود: چنین تغییراتی حاصل نخواهد شد مگر اینکه تحولی در علوم انسانی ایجاد شود یعنی رویکرد لیبرالی به رویکرد وحیانی تغییر کند.
سلمان پور همچنین گفت: ما امروز در زمینه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا تئوری کم نداریم اما مساله این است که باید آنها را کاربردی کنیم و هنوز این اتفاق نیفتاده و به نظر می رسد یک مسیر 20ساله را باید طی کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برای اصلاح بانک تا تکلیف خودمان را با مبانی فکری و زادگاه اصلی بانک که لیبرالیسم است مشخص نکنیم، به نظر می رسد در تار عنکبوتی فقط دست و پا زده ایم.
او افزود: اساسا بانک زائیده یک رویکرد مادی به دنیا است که همان لیبرال دموکراسی است و تا زمانی که این مبنای غیروحیانی وجود دارد، دستیابی به اقتصاد اسلامی غیر ممکن است.
سلمان پور در مورد ترفندهای مختلف بانک برای پوشش ربا گفت: بانک برای گرفتن سود از مشتریان خود گاهی اسم قرارداد های خود را تغییر می دهد اما در نهایت با گرفتن پولی بیشتر از مبلغ قرض داده شده، همان ربا اتفاق می افتد حال هر چه اسمش را بگذارند فرقی نمی کند.

نظر شما

captcha