امروز شنبه 1400/01/21
Skip to main content

اخبار

استاد اقتصاد دانشگاه شیراز:
گفت و گوی تفصیلی حجت الاسلام نظام الدین حائری شیرازی در مورد منش و شخصیت آیت الله حائری