پیام آیت الله حائری شیرازی به مداحان اهل بیت (ع)

فرصت دنیا برای دنیا طلب، تهدید است و تهدیدات دنیا برای حقیقت طلب فرصت است. اگر کار فرهنگی و مذهبی به نیت شهرت، عنوان و اسم و رسم و سایر ترقّیات مادی باشد، اگر چه برای مستمعین حیات و زندگی باشد، فرصت باشد، برای گوینده تهدید است. ولی اگر برای خدمت به اهل بیت باشد، تمام مشکلات و  تهدیدهایی که  برای طرف پیش می آید، فرصت است. بحث در اهل بیت است. کدام اهل بیت، فردا معلوم می شود.
شیخ محمد تقی بافقی زیر لگدهای پهلوی و تهدیدهای او بزرگترین فرصت را برای خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت و خدمت به طهارت شیعیان بدست آورد. و چه بسا مداحان که ظلمه را مداحی کردند برای تأمین امنیت اهل بیت خود، که در قیامت با مداحان ظلم  محشور می گردند. « تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض و لا فساداً و العاقبه للمتقین » در حساب جوائز اهل بیت عصمت، آنچه به خدمتگزاران آنها دیگران می دهند در حد استحقاق آنها نیست، در حد محدودیت تشویق کنندگان است.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید