پیام تشکر از مسئولین در امر جمع آوری گندم سال 86

مــردم خـوب اســتان فــارس
یک بار دیگر رو سفید از امتحان بیرون آمدیم و خدای بزرگ را بر این هماهنگی که در استان وجود دارد باید سپاسگذار باشیم .
اگر همکاری همه نبود بیش از سیصد هزار تن گندم در فضای باز با ظرفیت عادی جابجایی روزی دو هزار تن چگونه ممکن بود در یکی دو هفته جابجا شود .
برخود لازم میدانم از مردم ، مسئولین اجرایی و قضایی و نیروهای مسلح تشکر کنم . از جناب فرماندار که به نمایندگی از جناب آقای استاندار با نماینده اینجانب شب و روز همکاری کردند ، از رئیس سازمان غله و تعاون روستایی تشکر ویژه نمایم و انشاء ا… به وعده ای که به آقای استاندار داده ام در همین جمعه عمل خواهم کرد .
         والــسلام
مـحی الـدیـن حـائـری

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید