نامه به رییس جمهور در بحث گندم

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریـاسـت جمـهوری اسـلامـی ایـران
سلام علیکم
بحول و قوه الهی و تائیدات حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه ، گندم فارس جمع آوری شد. در این کار همه کمک کردند و دست همه را می بوسم حتی دادستان انقلاب که از مسئولین گندم تعهد گرفت که اگر خسارتی پیش آید مسئول هستند. منکرِ ضایع شدن محصولات، معروف شده بود و تا تعهد گرفته نشود، معروفیّتِ معروف و منکریّت منکر احیاء نخواهد شد .
کار دو ماهه در هفت الی هشت روز انجام شد و معلوم شد هم وسیله نقلیه کافی و هم انبار به اندازه لازم وجود داشته تنها کمبود همت و عزم بود .
  والــسلام
مـحی الـدیـن حـائـری

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید