ماهی گیری به جای ماهی

 آیت ا… حائری نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز  در پاسخ به درخواست آموزش و پرورش فارس جهت سخنرانی در جلسات فِرَق و مذاهب نکاتی را خاطر نشان کرد.
بسمه تعالی
مطالب به این صورت باشد خوب است
1- همه ضرر های شبه گفته شده و بعنوان تهدید از آن یاد شود . ما میتوانیم از تهدید و شبهه فرصت واکسینه کردن و مایه کوبی و ضد زهر آن را در مردم و به خصوص جوانها بوجود آوریم .
2- بعد از کاستی شبهه اگر جواب شبهه بوسیله آموزش دهنده انجام شود ماهی گرفته ایم و به جوانها داده ایم ،خوب است ولی جوانها همیشه محتاج باقی می مانند . به جوانها ابزار ماهی گیری بدهیم که خودشان ضد شبهه را و پاسخ شبهات را بسازند .
3- وضعیتی که الآن داریم : مردم بی سلاح ، در مقابل ، فِرَق مسلح به شبهه .
4- اینکه شبهه مطرح و جواب داده شده و تناقض های آنها مطرح و به مردم تعلیم شود ضروری است و مردم همه باید یک چند تیر در ترکش داشته باشند.
5- بالاترین کار ، تربیت معنوی قلب و قدرت خلاقیت فرد برای خلق استدلال است .

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید