ارثی بودن مشاغل و عقب ماندگی علمی ایران

یادداشت  زیر ،  متن تقدیرنامه فرزندان ممتاز دانش آموز و دانشجوی روحانیون قارس است که از سوی آیت ا… حائری به رشته تحریر در آمده است.
فرزندان گرامی  روحانیون بزرگوار
در آیین زرتشتی و آنچه قبل از اسلام در کشور ما رایج بود ارثی بودن مشاغل بود.  فرزند موبد و روحانی غیر از روحانی بودن چاره ای نداشت ؛ فرزند سپاهی و کشاورز و صنعتگر هم به ناچار همان راه را ادامه می دادند و علت اینکه یونان در رشته های مختلف علمی سرآمد شد و ایران از نظر علمی مطرح نبود مسئله ارثی بودن مشاغل بود.  اسلام این رسم  را به هم زد و تمام نقاط کشور به نام دانشمندان پس از اسلام در تاریخ مطرح شدند  بی آنکه در جغرافیا قابل طرح باشند .
در رژیم گذشته کاری کردند که فرزندان روحانیون ادامه رشته پدری را ندهند حتی اگر بتوانند آن ها را منقرض کنند.
طرح تشویق فرزندان برجسته روحانیون نوعی جبران ناچیز ستم هایی است که به این قشر مفید و موثر و بسیار ضروری وارد شده است. امیدوارم آنچه دشمن می خواست معکوس شود زیرا خداوند تواناست.
 والسلام
محی الدین حائری شیرازی
18 آبان ماه 1387

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید