بسم الله الرحمن الرحیم
رحلت واعظ شهیر مرحوم حجت الاسلام سید مجد الدین مصباحی را به عموم مردم شیراز و فارس به خصوص جامعه روحانیت تسلیت عرض می کنم. گمان نمی افتاد از شدت وعظ و خطابه و امامت جماعت و تربیت مردم به توسط ایشان کمتر از هفتاد سال نباشد. بیانی رسا، حوصله ای وسیع و اخلاقی مردم دار داشت. هر کلمه ای که در دل مردم نشیند درخت استواری می گیرد که سایبان آخرتِ گوینده و شنونده است.