آیت‌الله حائری شیرازی: اعضای شورای نگهبان مظلوم‌اند؛ نباید به آنها تاخت.

ما به داور فوتبال این اختیار را می‌دهیم که اشتباهی را ببیند و اغماض کند. آیا ما چنین حدی از اختیار را برای شورای نگهبان در داوری‌هایش می‌پذیریم؟ هرگز! پس ببینید ما اختیاراتی را به داور فوتبال می‌دهیم که صد برابر شورای نگهبان است!!!! چرا عده‌ای فکر می‌کنند شورای نگهبان فعال ما یشاء است؟