بسم الله الرحمن الرحیم
چند کلمه در رابطه با مقاله­‌ای که در مورد نظر چهار تن از طرفداران برجام نوشته شده بود؛

نظر اینجانب نقد برجام نبود و در یک کلام نقد دلیل آن چهار نفر بود نه نقد مدعای آن­ها؛
در مسائل کارشناسی مردم تقلید از کارشناس مورد اعتماد خود می­کنند و با مشاهده نظر کارشناسان و مطالعه مناظره­ها بر تعصبشان به گروه مورد نظرشان افزوده می­شود و هرچه دامنه بحث و مناظره گسترده تر شود فاصله دو جناح موافق و مخالف بیشتر می­شود؛
قضیه می­بایستی جمع می­شد و بعدازاین هم نبایستی کش داده شود. عواقب اختلاف در این قضایا از لوازم و عوارض اصل برنامه مضرتر است. هارون در جواب موسی علیهم السلام که می­فرمود: “در مورد گوساله پرست شدن مردم چه اقدامی کردی؟” گفت: “تا آنجا که مقدور بود از حق دفاع کردم و باطل را محکوم نمودم ترسیدم وقتی مقابله کنم به من بگویی بین بنی اسرائیل جدایی انداختی و عذرم را نپذیری”؛
اگر در مورد برجام نظر کارشناسی می­داشتم؛ به صورت محرمانه به مجلس منتقل می­کردم؛

این که گفته می شود “انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال”، مخاطب صاحب­نظران هستند وگرنه بغیر کارشناس می­گویند: ” فالینظر الانسان الی طعامه”، امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می­فرماید: ” الی علمه ممن یأخذ” کسی که مصرف کننده علم است باید عالم شناس باشد چون علم شناس نیست.        والسلام               محیی الدین حائری شیرازی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
کلمه‌ای چند در رابطه [با] حساسیت مقام معظم رهبری به مسئله بازرسی آمریکائی در امر هسته‌ای و بازرسی جوان زائر عمره در حجاز:
سؤال این است: کدام ننگ بدتر است؟! یقیناً بازرسیِ توأم با استخفاف آمریکائی حتی از آنچه تحت عنوان بازرسی، توسط عمّال عربستان اتفاق افتاد به‌مراتب خطرناک‌تر است.
آنچه در عربستان اتفاق افتاد یقیناً اتفاق ساده‌ای نبود. دعواهایی که بازماندگان حکام سعودی با هم دارند به نگهبان پول و وعده حمایت می‌دهند تا با یکدیگر تصفیه حساب کنند و شما خواهید دید هیچ اتفاقی برای مجرم نخواهد افتاد.
چطور است وقتی فردی مورد تجاوز مأمورین کشور میزبان قرار می‌گیرد همه به درستی، عمق فاجعه را درک می‌کنند که اهانت به یک ملت شده است؛ ولی ببینید تحت پوشش بازرسی چه اهانت بزرگی به ملت صورت گرفته است!
ما باید بدانیم تحت عنوان بازرسی از مراکز نظامی [که] اسرار نظام را کشف کنند کمتر از تجاوز مأموران نخواهد بود.
هرگونه اِعمال سلطه تحت عنوان نظارت، عمل شنیع تجاوز یک نظام به‌نظام دیگر است.
والسلام.