امروز دوشنبه 1401/04/06
Skip to main content

 استادتمام اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل خفیف شمردن علوم انسانی است، به این دلیل که اغلب استعدادهای خود را به خواندن علوم مهندسی و پزشکی تشویق می‌کنیم.

دکتر سیدمرتضی افقه اظهار کرد: متاسفانه سال‌ها است و حتی از پیش از انقلاب، جریانی بر پشت جامعه حاکم بوده است که رشته‌های علوم انسانی را خفیف می‌شمارد و این باعث شد که  اغلب همه استعدادها، به سمت علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی بروند؛ این تفکر بسیار غلط  در تمام سطوح تقویت شده است.

وی ادامه داد: من در همان فضا بزرگ شدم و دو دیپلم گرفتم اما در نهایت وارد رشته اقتصاد شدم و در دوره ارشد متوجه شدم که در حال ضربه زدن به کشورمان هستیم. تصوری غلط وجود دارد که فکر می‌کنند درس خواندن در علوم انسانی تنها حفظ کردن چند سطر است و بنابراین خیلی سخت نیست؛ در حالی که علوم انسانی ثابت نیست و متغیرهایی بیشتر از علوم تجربی دارد بنابراین رشته‌های علوم انسانی نیاز به استعدادهایی قوی دارند.

استادتمام اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در پزشکی و مهندسی از نظر پیشرفت این علوم فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته نداریم اما در علوم انسانی به خصوص در علوم اجتماعی از جمله جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و...  مشکلاتی داریم. در جامعه هم می‌بینیم که مشکلات لاینحل اقتصادی و اجتماعی داریم و متاسفانه افرادی این حوزه‌ها را مدیریت می‌کنند و تصمیم‌گیرنده هستند که "علوم انسانی" نخوانده‌اند.

افقه افزود: به این دلیل مشکلات علوم انسانی که همان علوم اجتماعی است در جامعه حل‌نشده باقی مانده‌اند و روز به روز در حال افزایش هستند در حالی که در حوزه‌های مهندسی و پزشکی فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته نداریم.

وی با اشاره به ضرورت بومی‌سازی تئوری‌های علوم اجتماعی، تاکید کرد: در علوم انسانی نیاز به فعالیت فرهنگی داریم تا نگرش والدین، جامعه و معلمان و اساتید تغییر کند. البته از طرف دیگر اساتیدی که تئوری‌های وارداتی مربوط به کشورهای پیشرفته را یاد گرفته‌اند باید آن‌ها را مطابق با شرایط و وضعیت کشور بومی‌سازی کنند تا برای متقاضیان که همان دانش‌آموزان و دانشجویان هستند، قابل لمس باشند زیرا ممکن است این تصور پیش بیاید که تئوری‌هایی بیش نیستند و به درد جامعه نمی‌خورند، در حالی که اینگونه نیست.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی عنوان کرد: نیاز است که تئوری‌ها متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تطبیق داده شوند. بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل خفیف شمردن علوم انسانی است، به این دلیل که اغلب استعدادهای خود را به خواندن علوم مهندسی و پزشکی تشویق می‌کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه افراد تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی عمدتا از تحصیل‌کردگان رشته‌های غیرعلوم انسانی از جمله مهندسی هستند و تفکر مهندسی‌شده‌ دارند در حالی که حداقل در اقتصاد، تفکر مهندسی مانع از بومی‌سازی تئوری‌های اقتصادی می‌شود.

افقه در پایان گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تشویق دانش‌آموزان به رشته‌های علوم انسانی باید از بالادست صورت گیرد و استعدادها بین رشته‌ها تقسیم شوند البته باید بین والدین نیز فرهنگ‌سازی شود و در این صورت، استعدادها نیز از بین نمی‌رود.   

 

 استادتمام اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل خفیف شمردن علوم انسانی است، به این دلیل که اغلب استعدادهای خود را به خواندن علوم مهندسی و پزشکی تشویق می‌کنیم.

دکتر سیدمرتضی افقه اظهار کرد: متاسفانه سال‌ها است و حتی از پیش از انقلاب، جریانی بر پشت جامعه حاکم بوده است که رشته‌های علوم انسانی را خفیف می‌شمارد و این باعث شد که  اغلب همه استعدادها، به سمت علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی بروند؛ این تفکر بسیار غلط  در تمام سطوح تقویت شده است.

وی ادامه داد: من در همان فضا بزرگ شدم و دو دیپلم گرفتم اما در نهایت وارد رشته اقتصاد شدم و در دوره ارشد متوجه شدم که در حال ضربه زدن به کشورمان هستیم. تصوری غلط وجود دارد که فکر می‌کنند درس خواندن در علوم انسانی تنها حفظ کردن چند سطر است و بنابراین خیلی سخت نیست؛ در حالی که علوم انسانی ثابت نیست و متغیرهایی بیشتر از علوم تجربی دارد بنابراین رشته‌های علوم انسانی نیاز به استعدادهایی قوی دارند.

استادتمام اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در پزشکی و مهندسی از نظر پیشرفت این علوم فاصله زیادی با کشورهای توسعه‌یافته نداریم اما در علوم انسانی به خصوص در علوم اجتماعی از جمله جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و...  مشکلاتی داریم. در جامعه هم می‌بینیم که مشکلات لاینحل اقتصادی و اجتماعی داریم و متاسفانه افرادی این حوزه‌ها را مدیریت می‌کنند و تصمیم‌گیرنده هستند که "علوم انسانی" نخوانده‌اند.

افقه افزود: به این دلیل مشکلات علوم انسانی که همان علوم اجتماعی است در جامعه حل‌نشده باقی مانده‌اند و روز به روز در حال افزایش هستند در حالی که در حوزه‌های مهندسی و پزشکی فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته نداریم.

وی با اشاره به ضرورت بومی‌سازی تئوری‌های علوم اجتماعی، تاکید کرد: در علوم انسانی نیاز به فعالیت فرهنگی داریم تا نگرش والدین، جامعه و معلمان و اساتید تغییر کند. البته از طرف دیگر اساتیدی که تئوری‌های وارداتی مربوط به کشورهای پیشرفته را یاد گرفته‌اند باید آن‌ها را مطابق با شرایط و وضعیت کشور بومی‌سازی کنند تا برای متقاضیان که همان دانش‌آموزان و دانشجویان هستند، قابل لمس باشند زیرا ممکن است این تصور پیش بیاید که تئوری‌هایی بیش نیستند و به درد جامعه نمی‌خورند، در حالی که اینگونه نیست.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی برای تحصیل در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی عنوان کرد: نیاز است که تئوری‌ها متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تطبیق داده شوند. بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل خفیف شمردن علوم انسانی است، به این دلیل که اغلب استعدادهای خود را به خواندن علوم مهندسی و پزشکی تشویق می‌کنیم.

وی یادآور شد: متاسفانه افراد تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی عمدتا از تحصیل‌کردگان رشته‌های غیرعلوم انسانی از جمله مهندسی هستند و تفکر مهندسی‌شده‌ دارند در حالی که حداقل در اقتصاد، تفکر مهندسی مانع از بومی‌سازی تئوری‌های اقتصادی می‌شود.

افقه در پایان گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تشویق دانش‌آموزان به رشته‌های علوم انسانی باید از بالادست صورت گیرد و استعدادها بین رشته‌ها تقسیم شوند البته باید بین والدین نیز فرهنگ‌سازی شود و در این صورت، استعدادها نیز از بین نمی‌رود.   

 

نظر شما

captcha