امروز سه شنبه 1400/06/30
Skip to main content

 

دستگاه‌های فرهنگی قدرت درک تهاجم فرهنگی را ندارند

  دکتر سیدسعید زاهدزاهدانی، رئیس پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت بازسازی ساختارهای فرهنگی کشور با رویکرد انقلابی گفت: امروز به نظر می‌رسد که در سطح جهانی نبرد نظامی دیگر کارساز نیست و شاهد آن هم همین عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان است.

وی افزود: در دهه‌های گذشته هر حضور نظامی که معمولاً آمریکا در کشورهای مختلف انجام داد، با شکست مواجه شده است و مشاهده می‌کنیم که آمریکا در حال عقب‌نشینی از مناطق مختلفی است که تحت اشغال خویش درآورده است. این عقب‌نشینی‌های نظامی به معنای این نیست که آن‌ها دست از سر این کشورها برمی‌دارند یا برداشته‌اند بلکه معنایش آن است که نوع تهاجمشان متفاوت شده است و در واقع تهاجمشان به تهاجم فرهنگی تبدیل شده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی فارس بیان کرد: اگر تاریخ کشور خود را در نظر بگیریم حمله رژیم بعث به ایران کاملاً روشن است که حمله ملت عراق به ملت ایران نیست بلکه حمله یک دست نشانده آمریکا برای شکست دادن انقلاب اسلامی بود و حدود ۸ سال این حمله با تمام حمایت‌هایی که از صدام و نیروهایش بود، انجام و با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب یکی دو سال بعد از جنگ فرمودند مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته‌ایم و با تعابیری نظیر شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتو فرهنگی هشدار حمله فرهنگی دشمن را به انقلاب اسلامی دادند، افزود: متأسفانه دولت‌هایی که بر روی کار آمدند حساسیتی در این قضیه در آن حدی که باید نشان ندادند، البته شاید گروه‌های مردمی انجام وظیفه‌هایی کردند ولی دستگاه‌های رسمی نسبت به این هشدارهای عکس‌العملی نشان ندادند و این نشان می‌دهد دستگاه‌های رسمی ما قدرت درک تهاجم فرهنگی دشمن را ندارند.

زاهدزاهدانی بیان کرد: متأسفانه دستگاه‌های دولتی نه تنها در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن آرایش دفاعی درستی نداشتند بلکه برعکس آب به آسیاب تهاجم فرهنگی ریختند و بسیاری از بودجه‌های دولتی ما به دلیل ساختار نظام فرهنگی که داریم، صرف همان تهاجم فرهنگی شد یعنی کار دشمنان انقلاب اسلامی در این تهاجم فرهنگی بسیار آسان بود زیرا دستگاه‌های آن را در دوره پهلوی ساخته بودند و کارشناسان آن هم در همان دوره تربیت کرده بودند و دستگاه دولتی ما هم که حساسیتی نشان نداد به راحتی توانستند از ابزارهای خودشان استفاده کرده و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایران داشته باشند.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز به تأثیر تهاجم فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی که دشمنان بتوانند فرهنگ را تسخیر کنند، دیگر لزومی ندارد که نیروی نظامی داشته باشند زیرا جمع‌بندی و نتیجه‌گیری فرهنگ سبک زندگی است یعنی دشمن با این تهاجمات فرهنگی، سبک زندگی خود را مسلط کرده‌اند و این به معنای تسخیر است. حتی حمله‌های نظامی هم برای همین است که بتوانند سبک زندگی خود را حاکم کنند.

وی با بیان اینکه حاکم شدن سبک زندگی غربی یعنی تولید و توزیع و مصرف اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی ما تابع آن‌ها خواهد شد و مانند آن است که کاملاً ما را مسخر خود کرده باشند، گفت: اکنون که دولت جدید با صبغه انقلابی روی کار آمده است، رهبر معظم انقلاب فرمودند باید ساختارهای فرهنگی بازسازی شود و نهاد فرهنگ باید متحول شود یعنی همان ساختارها و کارشناسانی که به برنامه تهاجم فرهنگی غرب کمک کردند، باید بازسازی شوند.

زاهدزاهدانی اظهار کرد: اکنون که فرصتی با روی کار آمدن یک دولت انقلابی فراهم شده است و می‌توان این نهادها را اصلاح کرده و در آن‌ها تحول ایجاد کرد، رهبر معظم انقلاب با زمان‌شناسی و با توجه به بصیرت ملت‌ ایران و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های دولتی که روی کار آمده است، دستور تغییر ساختارهای فرهنگی را دادند که در واقع آن وسیله اعمال تهاجم فرهنگی به این ترتیب اصلاح شود و بتوانیم از دستگاه‌های فرهنگی برای استقرار فرهنگ اسلامی و انقلابی استفاده کنیم نه برای استقرار فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری آمریکایی.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان خود به تعاریف رهبر معظم انقلاب در خصوص ویژگی‌های انقلابی بودن اشاره کرد و گفت: اسلام یک نظام انقلابی است به معنای تحول معقول به سوی رشد و وظیفه کل مکتب اسلام این است که انسان‌ها را در راستای رشدی که خداوند برای آن‌ها در نظر گرفته است، متحول کند. انقلاب اسلامی هم برای همین شکل گرفت. وقتی در جمهوری اسلامی صحبت از انقلاب اسلامی یا انقلابی‌گری می‌شود، در واقع همین است یعنی حاکم شدن تحول در همه چیز کاملاً معقول و حساب شده در راستای کمال بنابراین تحول انقلابی یعنی تحول اسلامی و مبانی تحول اسلامی هم در دین روشن است و حتماً عقلایی است.

زاهدزاهدانی در پایان اضافه کرد: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب صحبت از همین انقلابی خردمندانه شده است یعنی انقلابی به معنای مارکسیستی نیست که بخواهیم عده‌ای را از بین برده و یکسری مسائل را از بین ببریم، بلکه می‌خواهیم ارزش‌های اساسی اسلامی به صورت خردمندانه در جامعه مستحکم کنیم که موجب رشد و کمال شود و این تعریف تحول انقلابی است.

 منبع:ایکنا

 

دستگاه‌های فرهنگی قدرت درک تهاجم فرهنگی را ندارند

  دکتر سیدسعید زاهدزاهدانی، رئیس پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت بازسازی ساختارهای فرهنگی کشور با رویکرد انقلابی گفت: امروز به نظر می‌رسد که در سطح جهانی نبرد نظامی دیگر کارساز نیست و شاهد آن هم همین عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان است.

وی افزود: در دهه‌های گذشته هر حضور نظامی که معمولاً آمریکا در کشورهای مختلف انجام داد، با شکست مواجه شده است و مشاهده می‌کنیم که آمریکا در حال عقب‌نشینی از مناطق مختلفی است که تحت اشغال خویش درآورده است. این عقب‌نشینی‌های نظامی به معنای این نیست که آن‌ها دست از سر این کشورها برمی‌دارند یا برداشته‌اند بلکه معنایش آن است که نوع تهاجمشان متفاوت شده است و در واقع تهاجمشان به تهاجم فرهنگی تبدیل شده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی فارس بیان کرد: اگر تاریخ کشور خود را در نظر بگیریم حمله رژیم بعث به ایران کاملاً روشن است که حمله ملت عراق به ملت ایران نیست بلکه حمله یک دست نشانده آمریکا برای شکست دادن انقلاب اسلامی بود و حدود ۸ سال این حمله با تمام حمایت‌هایی که از صدام و نیروهایش بود، انجام و با شکست مواجه شد.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب یکی دو سال بعد از جنگ فرمودند مورد تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته‌ایم و با تعابیری نظیر شبیخون فرهنگی، غارت فرهنگی، ناتو فرهنگی هشدار حمله فرهنگی دشمن را به انقلاب اسلامی دادند، افزود: متأسفانه دولت‌هایی که بر روی کار آمدند حساسیتی در این قضیه در آن حدی که باید نشان ندادند، البته شاید گروه‌های مردمی انجام وظیفه‌هایی کردند ولی دستگاه‌های رسمی نسبت به این هشدارهای عکس‌العملی نشان ندادند و این نشان می‌دهد دستگاه‌های رسمی ما قدرت درک تهاجم فرهنگی دشمن را ندارند.

زاهدزاهدانی بیان کرد: متأسفانه دستگاه‌های دولتی نه تنها در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن آرایش دفاعی درستی نداشتند بلکه برعکس آب به آسیاب تهاجم فرهنگی ریختند و بسیاری از بودجه‌های دولتی ما به دلیل ساختار نظام فرهنگی که داریم، صرف همان تهاجم فرهنگی شد یعنی کار دشمنان انقلاب اسلامی در این تهاجم فرهنگی بسیار آسان بود زیرا دستگاه‌های آن را در دوره پهلوی ساخته بودند و کارشناسان آن هم در همان دوره تربیت کرده بودند و دستگاه دولتی ما هم که حساسیتی نشان نداد به راحتی توانستند از ابزارهای خودشان استفاده کرده و تهاجم فرهنگی علیه ملت ایران داشته باشند.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز به تأثیر تهاجم فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: وقتی که دشمنان بتوانند فرهنگ را تسخیر کنند، دیگر لزومی ندارد که نیروی نظامی داشته باشند زیرا جمع‌بندی و نتیجه‌گیری فرهنگ سبک زندگی است یعنی دشمن با این تهاجمات فرهنگی، سبک زندگی خود را مسلط کرده‌اند و این به معنای تسخیر است. حتی حمله‌های نظامی هم برای همین است که بتوانند سبک زندگی خود را حاکم کنند.

وی با بیان اینکه حاکم شدن سبک زندگی غربی یعنی تولید و توزیع و مصرف اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی ما تابع آن‌ها خواهد شد و مانند آن است که کاملاً ما را مسخر خود کرده باشند، گفت: اکنون که دولت جدید با صبغه انقلابی روی کار آمده است، رهبر معظم انقلاب فرمودند باید ساختارهای فرهنگی بازسازی شود و نهاد فرهنگ باید متحول شود یعنی همان ساختارها و کارشناسانی که به برنامه تهاجم فرهنگی غرب کمک کردند، باید بازسازی شوند.

زاهدزاهدانی اظهار کرد: اکنون که فرصتی با روی کار آمدن یک دولت انقلابی فراهم شده است و می‌توان این نهادها را اصلاح کرده و در آن‌ها تحول ایجاد کرد، رهبر معظم انقلاب با زمان‌شناسی و با توجه به بصیرت ملت‌ ایران و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های دولتی که روی کار آمده است، دستور تغییر ساختارهای فرهنگی را دادند که در واقع آن وسیله اعمال تهاجم فرهنگی به این ترتیب اصلاح شود و بتوانیم از دستگاه‌های فرهنگی برای استقرار فرهنگ اسلامی و انقلابی استفاده کنیم نه برای استقرار فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری آمریکایی.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان خود به تعاریف رهبر معظم انقلاب در خصوص ویژگی‌های انقلابی بودن اشاره کرد و گفت: اسلام یک نظام انقلابی است به معنای تحول معقول به سوی رشد و وظیفه کل مکتب اسلام این است که انسان‌ها را در راستای رشدی که خداوند برای آن‌ها در نظر گرفته است، متحول کند. انقلاب اسلامی هم برای همین شکل گرفت. وقتی در جمهوری اسلامی صحبت از انقلاب اسلامی یا انقلابی‌گری می‌شود، در واقع همین است یعنی حاکم شدن تحول در همه چیز کاملاً معقول و حساب شده در راستای کمال بنابراین تحول انقلابی یعنی تحول اسلامی و مبانی تحول اسلامی هم در دین روشن است و حتماً عقلایی است.

زاهدزاهدانی در پایان اضافه کرد: در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب صحبت از همین انقلابی خردمندانه شده است یعنی انقلابی به معنای مارکسیستی نیست که بخواهیم عده‌ای را از بین برده و یکسری مسائل را از بین ببریم، بلکه می‌خواهیم ارزش‌های اساسی اسلامی به صورت خردمندانه در جامعه مستحکم کنیم که موجب رشد و کمال شود و این تعریف تحول انقلابی است.

 منبع:ایکنا

نظر شما

captcha