امروز سه شنبه 1400/06/30
Skip to main content

همایش «نقش اربعین در مبانی تمدن نوین اسلامی» برگزار می‌شود

 

 به همت رایزنی فرهنگی ایران در بغداد همایش «نقش اربعین در مبانی تمدن نوین اسلامی» با مشارکت شش مرکز علمی و دانشگاهی ایرانی و عراقی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

محورهای این همایش زیارت اربعین و نقش آن در جامعه، زیارت اربعین و نقش آن در سیاست، زیارت اربعین و نقش آن در عقاید و دین، زیارت اربعین و نقش آن در ادبیات و فرهنگ است.

مهلت ارسال مقالات ۲۹ شهریورماه است و پس از داوری آثار ارسال شده به برترین مقالات جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

 

همایش «نقش اربعین در مبانی تمدن نوین اسلامی» برگزار می‌شود

 

 به همت رایزنی فرهنگی ایران در بغداد همایش «نقش اربعین در مبانی تمدن نوین اسلامی» با مشارکت شش مرکز علمی و دانشگاهی ایرانی و عراقی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

محورهای این همایش زیارت اربعین و نقش آن در جامعه، زیارت اربعین و نقش آن در سیاست، زیارت اربعین و نقش آن در عقاید و دین، زیارت اربعین و نقش آن در ادبیات و فرهنگ است.

مهلت ارسال مقالات ۲۹ شهریورماه است و پس از داوری آثار ارسال شده به برترین مقالات جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

 

نظر شما

captcha