امروز سه شنبه 1400/06/30
Skip to main content

 

آیت الله حائری با بُغض در مورد ربا هشدار داد!

 

 

آیت الله حائری با بُغض در مورد ربا هشدار داد!

 

مدیر حوزه های علمیه استان فارس با اشاره به نگاه مرحوم آیت الله حائری به پدیده منحوس ربا گفت: اقتصادی اسلامی دارای شئون مختلفی است که بانک داری یکی از از شئون آن است.

استوار میمندی در سلسه نشست های تخصصی بانک داری اسلامی(نه به ربا) در بنیاد علوم انسانی اسلامی آیت الله حائری با اشاره به فلسفه حیات انسان از نگاه توحیدی اظهار داشت: بر مبنای این فلسفه زندگی انسان تعریف پیدا می کند و علوم انسانی ریل گذاری برای حرکت بشر در مسیر اصلی خودش است.

او با بیان اینکه اقتصاد با هدایت بشر یک ارتباط تنگاتنگ دارد، تصریح کرد: در این حوزه اگر بخواهیم کاری بنیانی کنیم نیاز به تدوین زیرساخت داریم چراکه حکومت اسلامی بدون نرم افزار و زیرساخت، قادر به اداره جامعه نخواهد بود.

مدیر حوزه های علمیه استان فارس همچنین گفت: نگاه توحیدی به علم نشان می دهد که علوم تجربی تا تحت اصول دینی قرار نگیرد، نافع بشر نخواهد بود همان گونه که امروز می بینیم برخی علوم به دلیل استفاده اشتباه، جز ضربه زدن به انسان ها نفعی نداشته است.

استوارمیمندی با انتقاد از اینکه چرا در این 40سال در حوزه علوم انسانی علم مدونی شکل نگرفته است، افزود: ما به عنوان نسل جوان همواره این مطالبه را از بزرگان داریم که چرا به تدوین یک علم مدون در این 40ساله نپرداخته اند.

او با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه را نباید حداقلی و در سطح کارهای روبنایی و ظاهری ببینیم بلکه این وحدت باید منجر به تولید فلسفه دانش و پس از آن بازتولید علم شود.

استوار میمندی به اقتصاد اسلامی و ابعاد آن نیز اشاره کرد و گفت: برخی فکر می کنند اقتصاد اسلامی تنها بانک داری است بلکه این اقتصاد دارای شئون مختلفی است که بانک داری یکی از شاخه های آن است و نیاز داریم برای آن یک علم مدون شکل گیرد.

مدیر حوزه های علمیه استان فارس با اشاره به بحث ربا و حساسیت های مرحوم آیت الله حائری در این راستا نیز گفت: حساسیت و دغدغه ایشان به حدی بود که یک بار بُغض کردند و بر عواقب وحشتناک ربا هشدار دادند.

او افزود: آیت الله حائری می فرمودند که چگونه و با چه زبانی بگویم که خشک سالی ها و گرفتاری ها نتیجه پول ربا است و ایشان همواره مسوولان و مردم را نسبت به این پدیده منحوس هوشیار می کردند.

استوار میمندی خاطرنشان کرد: انسان قطعا اگر لقمه حرام و شبهه ناک خورد، حق را نخواهد شناخت و این خطر بزرگی است که انسان و جامعه آلوده به ربا را تهدید می کند.

انتهیا پیام/

 

 

 

نظر شما

captcha