کلمه ای درباره ی کنسرت

بسمه تعالی

کلمه ای درباره ی کنسرت

اینکه در زمان معصومین این نوع کنسرت ها نبوده، شکی نیست و آنچه با آلات و ادوات موسیقی عمدتاً انجام می شده، مقدمه برای عیاشی های بعدی بوده، مانند خوردن مشروبات که مقدمه ی آزادسازی انسان از حیا بوده است. وقتی اصحاب امام یازدهم، برادر ایشان را در مجالس طرب می بینند، می گویند ایشان جانشین برادرش نیست. چون خانه ی معصومین جای تار و سه تار و کمانچه و سایر آلات آنچنانی نبوده.

بحث امروز درباره ی تاثیرات روانی و مداوای بیماران و اموری که نه به قصد غفلت بلکه به قصد تسکین و تنظیم و برگشت از پراکندگی و تشتت و حواسپرتی و … به حواس‌جمعی و آرامش و بازگشت به خود است. کسانی که در این رشته کارشناسند اگر واقعاً متدین و متشرع باشند و شهادت دهند چنین تاثیراتی در بعضی از این برنامه ها وجود دارد، فقیه بر اساس اعتماد به آنان ممکن است در برخی نظرات خود تجدید نظر کند وگرنه مقاصد عیاشی و اباحی گری کماکان ممنوع خواهد بود.

والسلام محی الدین حائری شیرازی

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید