کلمه ای درباره ی برجام

بسم الله الرحمن الرحیم
چند کلمه در رابطه با مقاله­‌ای که در مورد نظر چهار تن از طرفداران برجام نوشته شده بود؛

نظر اینجانب نقد برجام نبود و در یک کلام نقد دلیل آن چهار نفر بود نه نقد مدعای آن­ها؛
در مسائل کارشناسی مردم تقلید از کارشناس مورد اعتماد خود می­کنند و با مشاهده نظر کارشناسان و مطالعه مناظره­ها بر تعصبشان به گروه مورد نظرشان افزوده می­شود و هرچه دامنه بحث و مناظره گسترده تر شود فاصله دو جناح موافق و مخالف بیشتر می­شود؛
قضیه می­بایستی جمع می­شد و بعدازاین هم نبایستی کش داده شود. عواقب اختلاف در این قضایا از لوازم و عوارض اصل برنامه مضرتر است. هارون در جواب موسی علیهم السلام که می­فرمود: “در مورد گوساله پرست شدن مردم چه اقدامی کردی؟” گفت: “تا آنجا که مقدور بود از حق دفاع کردم و باطل را محکوم نمودم ترسیدم وقتی مقابله کنم به من بگویی بین بنی اسرائیل جدایی انداختی و عذرم را نپذیری”؛
اگر در مورد برجام نظر کارشناسی می­داشتم؛ به صورت محرمانه به مجلس منتقل می­کردم؛

این که گفته می شود “انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال”، مخاطب صاحب­نظران هستند وگرنه بغیر کارشناس می­گویند: ” فالینظر الانسان الی طعامه”، امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می­فرماید: ” الی علمه ممن یأخذ” کسی که مصرف کننده علم است باید عالم شناس باشد چون علم شناس نیست.        والسلام               محیی الدین حائری شیرازی

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید