کدام ننگ بدتر است؟! تجاوز ماموران سعودی یا بازرسی از مراکز نظامی؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم
کلمه‌ای چند در رابطه [با] حساسیت مقام معظم رهبری به مسئله بازرسی آمریکائی در امر هسته‌ای و بازرسی جوان زائر عمره در حجاز:
سؤال این است: کدام ننگ بدتر است؟! یقیناً بازرسیِ توأم با استخفاف آمریکائی حتی از آنچه تحت عنوان بازرسی، توسط عمّال عربستان اتفاق افتاد به‌مراتب خطرناک‌تر است.
آنچه در عربستان اتفاق افتاد یقیناً اتفاق ساده‌ای نبود. دعواهایی که بازماندگان حکام سعودی با هم دارند به نگهبان پول و وعده حمایت می‌دهند تا با یکدیگر تصفیه حساب کنند و شما خواهید دید هیچ اتفاقی برای مجرم نخواهد افتاد.
چطور است وقتی فردی مورد تجاوز مأمورین کشور میزبان قرار می‌گیرد همه به درستی، عمق فاجعه را درک می‌کنند که اهانت به یک ملت شده است؛ ولی ببینید تحت پوشش بازرسی چه اهانت بزرگی به ملت صورت گرفته است!
ما باید بدانیم تحت عنوان بازرسی از مراکز نظامی [که] اسرار نظام را کشف کنند کمتر از تجاوز مأموران نخواهد بود.
هرگونه اِعمال سلطه تحت عنوان نظارت، عمل شنیع تجاوز یک نظام به‌نظام دیگر است.
والسلام.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید