پیام به کنگره زیتون

بنام آنکه آب را منشاء حیات نمود و ما را  در ضمن آباد کردن زمین به آباد ساختن خود واداشت
ما با ساختن زمین خود را تربیت می کنیم و با تخریب آن روحیه خود را خراب می کنیم . اگر چه با تکنولوژی پیشرفته بهتر میتوانیم زمین را آباد کنیم اما با همین تکنولوژی ، بدتر از همیشه زمین تخریب می شود .
ما ظرفی ، سفره ای ، لیوانی و نوشابه ای را برای یک بار مصرف می کنیم اما زمین صد و پنجاه سال از عهده هضم آن بر نمی آید . ما آنچه را هضم نمی کنیم نمی خوریم اما به خورد زمین می دهیم . درختان که آلوده های ما را جذب می کنند و هوای تازه را برای ما تولید می کنند باید پاس داریم .
مگر باران جز با وساطت تعریق درختان ، ریزشی یکنواخت پیدا می کند ؟ مگر آنجا که کویر است جز با فشار دو باد مخالف ، ساعتی ریزش متصل و رگباری و یا در آنجا که مانع کوهی در کار است ، جز با فشار ابر بین باد و کوه به اشباع می رسد ؟
اما درخت است که ریزش سالم و مداوم را به ارمغان می آورد . اگر درخت نباشد ، باران بلاست . چون هر جا درخت نیست ، خاک بی پناه است . ریشه درختان است که خاک در پناه آن از حل شدن در آب ایمن است . ریشه درختان است که باران را به منازل نهائی آن که منابع چاههاست می کشاند .
درخت ناقه صالح است که آب می خورد و شیر می داد و قوم ثمود شیر آن را می خوردند . قطع اشجار پی کردن ناقه صالح است که سه روز پس از آن هلاک دستجمعی را در پی داشت .
از میان درختان ، زیتون را برگزینیم که روغن آن روغن ماشین بدن است  و گردش همه اعضاء را روان می سازد .
در یونان که رکورددار استعمال دخانیات در اروپاست رکورد سلامت قلب را هم داراست . چون دولت یارانه را به مصرف روغن زیتون می دهد تا از شرّ بیماری های قلبی ، مردم در امان باشند .

زیتون را پاس داریم که خزان ندارد و در هنگام باران چتر خاک است
زیتون را پاس داریم که مرگ ندارد مگر خودمان او را کشته باشیم
زیتون را پاس داریم که قدرت تطبیق خود با محیط را داراست
و برای هر آب و هوایی نمونه و نوع خاص را دارد

بیائید مشورت آن مشاور رئیس جمهور آمریکا را که گره اقتصادی آن کشور را گشود بکار بندیم . مشاور گفته بود قوانین غیر لازم را حذف کنید. شما بگوئید کجا زیتون نکارند نگوئید کجا بکارید . مردم می دانند چه نوع را کجا بکارند و اگر از کارشناس بهره نگرفتند تجربه آنها را تربیت میکند. مناطق نیازمند به اجازه را مشخص کنید تا اصل بر آزادی غرس نهال زیتون باشد . اگر یارانه نمی دهید از تبدیل بیابان به باغ ، خراج و عوارض نگیرید لااقل زیتون کار را جریمه نکنید . تسهیلات بانکی زیتون را از بهره خلاص کنید .
شما نه شرقی نه غربی هستید زیتون هم « لا شرقیه و لا غربیه » است . هم جناحِ شماست ، حق هم قبیله ای را رعایت کنید .
 والسلام
محی الدین حائری

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید