جوابیه حضرت آیت الله حائری در رابطه با یک خبر کذب (دستور کشتار فتنه گران)

برادر بزرگوار رحیم صفوی وقتی فرمانده سپاه بودند گفته بودند. شمشیر ما زبان ماست . بصورت وسیع در رسانه ها مطرح کردند که ایشان گفته است به جای زبان از شمشیر استفاده می کنیم در حالی که منظور ایشان این بود که ما با گفتگو مردم را روشن میکنیم.
و آنجا که دیگران از شمشیر استفاده می کنند ما از زبان استفاده می کنیم ..در مصاحبه چند روز گذشته(در شبکه خبر) در رابطه با جریان فتنه مطرح کردم بزرگترین خطر فرصت مظلوم نمائی به طرف دادن است باید به طرف فرصت داد تا مثل گروهک ها وارد عمل شود وقتی خون بیگناهان به دست آنها ریخته شد پایگاه آنها در متن مردم سقوط میکند و گفته شد که دیدیم وقتی موسی خیابانی با اسناد همکاری و جاسوسی برای بیگانگان بازداشت شد تمام دیوارها به نفع خیابانی و بر علیه نظام سیاه شد. این زمانی بود که گروهکها هنوز مردم را در خیابانها نکشته بودند ولی وقتی دست به مبارزه مسلحانه زدند و در راهپیمائی به مرد و زن با اسلحه گرم و سرد حمله کردند جماعتی از محاربین عصر دستگیر و شب نام آنها که حکم محارب در رابطه با آنها اجرا شده بود از رادیو اعلام شد .ولیکن هیچ اتفاقی نیفتاد و گفته بودم کشته شدن بدست آنها مبارک است و کشته شدن آنها قبل از کشف فتنه باعث مه آلودشدن بیشتر فضا و نا مبارک است…
والسلام

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید