درباره ی مراوده فرزند یکی از شخصیت ها با بهائیان

بسم الله الرّحمن الرّحیم
یهود برای استحاله ی اسلام اهل سنت، وهابیّت تکفیری را جعل نمود و برای استحاله ی تشیّع، بهائیت را تأسیس کرد. وهابیّت، افراط در سنت گرایی است و بهائیت، افراط در تجدّد خواهی و سنت شکنی است.
حکم نجاست کافر برای پیشگیری از نفوذ کافر در اسلام و مسلمانان است. می بینیم مسیحیّت در یهود حل شد. چون حکم به اجتناب از آن ها را نداشت. اما اسلام به وسیله ی حکم نجاستِ کافر، مصونیّت یافت.
اینکه علماء بزرگ نسبت به مراوده فرزند یک شخصیّت با افراد شناخته شده‎ی جریان کذایی (بهائیّت) موضع گیری می‎کنند؛ دلیلش استشمام عادی سازی روابط با ایشان است و عادی سازی، در جهتِ عکسِ مسئله ی نجاست کفار است.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید