برای ما روشن است که «قطعاً» انقلاب ما به‌ امام زمان (عج) تحویل داده خواهد شد

قطعا انقلاب ما به‌ امام زمان (عج) تحویل داده خواهد شد
سمت و سوی انقلاب مشخص است اما اینکه در آینده چه اتفاقاتی می افتد هیچ قابل پیش بینی نیست
آنجه برای ما روشن است این است که این انقلاب به دست امام زمان علیه السلام تحویل داده خواهد شد و این قطعی است. و ما آرزو داریم که این رهبری، انقلاب را به دست امام زمان بدهد.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید