از آنچه فکرش را هم نمی کنی امتحان می شوی!

انسان در این عالم دائماً در حال آزمایش به سر می برد، با این تفاوت که نوع آزمایشها فرق می کند، یکی را آزمایش می کنند تا جایی که می شود قویترین انسانها، و یکی را آزمایش می کنند تا جایی که می شود ضعیف ترین انسانها. نوع سؤال فرق می کند و گرنه سؤال، سؤال امتحانی است.
معلم در امتحان یکی را از اول کتاب امتحان می کند، یکی را از وسط کتاب و یکی را از آخر کتاب.
اگر معلم بداند که شاگرد کجای کتاب را خوانده و کجا را نخوانده، از آنجایی سؤال می کند که شاگرد نخوانده است.
خدا هم در امتحانات چنین سؤالاتی را خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید:« ولکن الله یختبر عباده بما یجهلون اصله»
خداوند بندگان خود را امتحان میکند به چیزی که از اصل آن غافل و نسبت به اصل آن جاهل اند.
خداوند وقتی ملائکه را امر به سجده بر آدم نمود که، آنان را تعلیم نداده بود و نسبت به اصل و حقیقت آدم جاهل بودند، نه آن وقتی که آدم را شناختند.
اینکه بعضی می گویند ما تا ندانیم چرا باید وضو بگیریم، یا چرا اینگونه وضو بگیریم… وضو نمی گیریم یا اینگونه وضو نمی گیریم، خوب اگر بدانند که دیگر از علم خود اطاعت کرده اند نه از خدا! مطیع معلومات خود شده اند، نه مطیع فرمان خدا!.

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید