آقای میرباقری! تا دیر نشده، هر کاری می توانید برای ظهور بکنید! (+صوت)

 

آقای میرباقری!

هرکاری که به ذهنتان می آید در این دوره و زمانه، تا ظهور نشده بکنید. جلوتر ها نگران این بودیم که بمیریم [درحالیکه] ظهور نشده؛ حالا نگرانیم بمانیم [درحالیکه] ظهور شده [باشد] ! چون بعد [امام زمان علیه السلام] از ما می پرسد که وقتی من نبودم شما چکار کردید؟ چه چیزی به ایشان بگویم؟

مطالب مرتبط

Post navigation

پاسخ دهید